Skapa & berätta med
animation och digitala spel
på Lomma Kulturskola HT 2018

Under höstterminen har vi skapat animationer och digitala spel inspirerade av Cirkus Imago.

Deltagarna har fått skapa bilder med cut out-teknik och animationerna har skapats på iPads med apparna StopMotionStudio och iMovie.
Lärare i animation är Cecilia Actis från Dancing Animation.

Spelen har skapats på datorer med verktyget Scratch.
Lärare i digitala spel är Oscar Wemmert från GameFlame.

Här är filmerna och spelen som har skapats på kursen:
Lomma Kulturskola HT 2018