Skapa & berätta med animation och digitala spel HT 2017 - klass 3A, Norrevångsskolan, Eslöv

Under höstterminen har klass 3A på Norrevångsskolan i Eslöv skapat animationer och digitala spel inspirerade av Cirkus Imago. Animationerna har skapats på iPads med apparna iStopMotion och iMovie. Spelen har skapats på datorer med verktyget Scratch. Här är resultaten: