Skapa & berätta med
animation och digitala spel
på Lomma Kulturskola VT 2019

Under vårterminen har vi fortsatt skapandet med en fortsättningskurs där eleverna erbjudits att skapa animationer med cut-out eller lera och sedan designa egna spel som löser problemet i animationen.

Animationerna har skapats på iPads med apparna StopMotionStudio och iMovie. Lärare i animation är Cecilia Actis från Dancing Animation.

Spelen har skapats på datorer med verktyget Scratch.
Lärare i digitala spel är Oscar Wemmert från GameFlame.

Här är filmerna och spelen som har skapats på kursen:

Projekt 1 – Hamster

Film 1 – Hamster av Wilma & Moa.

Projekt 2 – Saxofon

Film 2 – Saxofon av Melker & Axel.

Projekt 3 – Ailien

Film 3 – Ailien av Noel & Sebastian.