Skapande Skola & workshops

Kort genomgång av koncept för Skapande Skola för olika åldersgrupper.

Alla kan skapa spel!

Jag heter Oscar Wemmert och är spelutvecklare sedan mer än 20 år.
Jag erbjuder bland annat olika koncept för Skapande Skola, men även inspirationsföreläsningar och andra upplägg kring digitala spel, interaktivt berättande, spelkunnighet, digitalt skapande, Scratch och programmering.

Skapande Skola-konceptet ”Skapa och berätta med digitala spel” finns i 3 utföranden för olika åldersgrupper, som kan passa allt från 6 år och uppåt.

Åk FSK – 2 använder ett enklare upplägg, ”Skapa ett speläventyr” med temat ”Hitta en kompis”. Vi använder verktyget ScratchJr för iPads/Chromebooks, eleverna arbetar i grupper och får skapa en egen berättelse och rita egna bilder som vi skapar speläventyr av.

Åk 3 – 6 utgår ifrån konceptet ”Cirkus Imago” med tema ”Ett nytt trick”.
Vi använder verktyget Scratch för datorer, Chromebooks går utmärkt. Eleverna arbetar i grupper och får skapa en egen version av ett spel som jag skapat, men egna bilder och berättelse.

Åk 7 och uppåt använder också verktyget Scratch för datorer, eleverna arbetar individuellt och vi bygger ett spel steg för steg.

Kursplan

 1. Kickoff / introduktion
   – för samtliga elever och pedagoger – ca 0,5 – 1 h / sittning.
  Förslagsvis ej mer än 150 elever åt gången, vi kan köra flera sittningar under en dag.
  Sker någon vecka innan kursen/workshops, så att tid finns för förberedelser på skolan.
  I introduktionen berättar jag lite mer om mig, vad spel är för något, hur de skapas, verktyget Scratch/ScratchJr och vad vi ska göra tillsammans under workshopen, samt vilka förberedelser eleverna och pedagogerna ska göra fram tills dess.
 2. Förberedelser
  Arbetsgrupperna (max 10 / klass) skapar bildmanus och egna bilder med ordinarie pedagoger, utifrån min handledning. (2-4 ordinarie lektioner.)
 3. Workshops
  Normalt 1 heldag eller 2 halvdagar (ca 5 h fokuserad tid) / halv- eller helklass. Varje arbetsgrupp skapa ett eget spel eller speläventyr. Åk 3 och uppåt delar sina spel på internet så att familj och vänner kan få se vad de skapat.
 4. Premiär / avslutning. Ca 1 h / klass.
  Valfritt om ni vill att jag ska vara med (ökad kostnad), men jag förespråkar att tid sätts av för att alla arbetsgrupper får tillfälle att visa upp sina spel och berätta om dem för varandra samt att övriga får ställa frågor. Tillfälle för utvärdering och analys.
  Det är bra om det även ges möjlighet att alla får prova varandras spel. 

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till senaste utgåvan av grundskolans läroplan finns inom flera områden och koncepten involverar bl.a. problemlösning och visuell programmering (matematik, teknik), skapande av grafik (bild), ljudinspelning och om möjligt egen skapad musik (musik), diskussion kring upphovsrätt till bilder och musik, kritiskt tänkande kring vem som ligger bakom ett spel samt åldersmärkning av spel (samhällskunskap), att skriva berättelse och dialog (svenska).
Skolan har stor möjlighet att koppla så många ämnen de önskar till projektet samt anpassa tema.

Dokumentation

Läs mer om mitt arbete som spelpedagog i detta blogginlägg på Pedagog Malmö, i denna artikel från Sydsvenskan och här på Film i Skånes utbudssida.

Se även exempel på olika workshops jag har dokumenterat genom huvudmenyn, t.ex. från Skolan på Ön HT 2018.

Se olika exempel på Scratch-spel i denna studio.

Cirkus Imago-spelet som används som mall kan ses här.

Utrustning & önskemål

Jag behöver tillgång projektor/smartboard samt högtalare och wi-fi, både vid kickoff och workshops.
Jag vill att ordinarie pedagoger är på plats, både för att inspireras, lära sig och för att hålla ordning i klassen.

Varje grupp i åk FSK-2 behöver tillång till en iPad med appen ScratchJr installerad.
Varje grupp i åk 3 och uppåt behöver tillgång till en dator. Chromebooks går bra, iPad funkar men rekommenderas inte.

Underlag och frågeställningar

De frågor jag gärna vill ha svar på i er förfrågan är:

 1. Hur många klasser?
 2. Vilka årskurser?
 3. Hur många elever?
 4. Finns det IKT-pedagog som kan hjälpa till?
 5. När i tid önskas aktiviteten?

Pris

Mitt standardarvode som spelpedagog är 7 000:- + moms för heldag (> 4h) och 5 000:- + moms för halvdag (<4h) samt eventuell förberedelsetid vid speciella önskemål och eventuell reseersättning.
Om vi använder befintliga koncept tillkommer oftast ingen förberedelsekostnad.

Halvklass är idealiskt, helklass kan hanteras om skolans IKT-pedagog är aktivt stöd. 

Kontakta mig för mer information.